Steun ons en help Nederland vooruit

John Jhinnoe

Fractieassistent

Hoofddorp

Mijn naam is John Jhinnoe, 49 jaar, geboren en getogen in Amsterdam. Vanaf 2007 woon ik in Hoofddorp samen met mijn gezin.

Ik heb diverse studies afgerond, waaronder fysiotherapie, maar ook bestuurskunde en public management aan de Universiteit van Leiden. Momenteel volg ik aan de business school van NCOI de MBA opleiding. Sinds 1999 werk ik in het publieke domein. Eerst als re-integratie consulent bij de dienst sociale zaken Amsterdam en later als strategisch adviseur werk, inkomen en zorg voor de vier grootste gemeentes van Nederland (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht). De afgelopen jaren heb ik verschillende functies bekleed bij gemeenten, UWV en Ministeries. Per september 2020 ben ik begonnen met een nieuwe uitdaging als senior adviseur bij directie CIO van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Waarom politiek?

Sinds mijn intrede in het publieke domein, heb ik altijd de behoefte gevoeld om aan de ‘knoppen te draaien’. Nu met meer bagage, tijd en mijn persoonlijke drive om te ‘verbinden, veranderen en verankeren’, een goed moment om de politieke arena te betreden.

Waarom D66?

Uit mijn curriculum valt op te maken dat ik vele facetten van het onderwijs heb gevolgd. En heeft het mij uiteindelijk gebracht waar ik nu sta. D66 is de onderwijspartij, “Onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei” en daarmee voel ik me erg verbonden. Maar ook het sociale en genuanceerde karakter van D66 spreekt mij erg aan.

Wat zijn jouw favoriete onderwerpen in de politiek?

Het zal u niet verbazen als ik roep het sociaal domein en de daarbij behorende veranderingen. Mijn betrokkenheid en kennis en kunde zijn daarop gericht. Daarnaast heb ik ook voldoende deskundigheid in huis als het gaat om onderwerpen zoals; diversiteit, wonen, jeugd & onderwijs, keteninformatievoorziening, Overheid en ICT en publiek en private samenwerking. Maar ook andere taken van de gemeente waarbij we ‘slimmer kunnen werken’ bijt ik me graag aan vast.

Wat draag jij bij aan de maatschappij?

Graag verbind ik mensen met elkaar, faciliteer ik plannen en streef ik om veranderingen te verankeren en daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen.

Waar kunnen de burgens jou online bereiken?

Mail: jjhinnoe.d66@gmail.com

Meer van John Jhinnoe