Steun ons en help Nederland vooruit

John Jhinnoe

oud- fractielid, kandidaat raadslid

Hoofddorp

Personalia

John, 46 jaar, getrouwd, 2 kinderen, wonend in de wijk Overbos en werkzaam als interim Projectleider keteninrichting Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg bij Ministerie VWS en J&V. Van huis uit bestuurskundige met specialisaties in veranderkunde en public management.

Waarom d66?

D66 is voor mij een partij die staat voor verbinding en een samenleving waarin iedereen meedoet. Het onderwijs, burgerparticipatie, duurzaamheid zijn maar slechts enkele begrippen, die dicht bij mij staan en daarom kies ik voor D66!

Waarom raadslid?

Die motivatie is hetzelfde als in mijn baan: ik wil me inzetten voor de samenleving. Naar mijn idee kun je in de politiek het meeste betekenen voor de inwoners. Ik heb door mijn werk veel kennis op het gebied van het sociaal domein, wonen, onderwijs en maatschappelijke ontwikkelingen. Die kennis wil ik gebruiken in mijn werk als raadslid.

Een terugblik 1ste termijn raadslid

De afgelopen vier jaar heb ik me ingezet voor het sociaal domein, het onderwijs, wonen en ook het woord gevoerd van enkele uitdagende dossiers zoals ‘AM groep’, ‘Rijsenhout zegt Nee’ en de ‘onteigeningskwestie Concourslaan’. Ik heb hierbij regie gevoerd en als partij hebben we mooie resultaten behaald. Ook  heb ik in deze periode een aanzienlijk netwerk opgebouwd, zoals; Meerwaarde, Belangengroep Gehandicapten, Maatvast en dorps- en wijkraden en vele anderen. Door pizza en politics, ambassadeur Jongerenraad en Raadslid in de klas heb ik ook veel contact met onze jeugd en daardoor een goed beeld wat zij belangrijk vinden.

Wat ga je voor Haarlemmermeer betekenen?

Ik ga me in de meest brede zin van het woord inzetten voor Haarlemmermeer, waarbij de nadruk ligt op jongeren, het wijkgericht denken en een inclusieve samenleving. Ik ga dan ook verder met Pizza en Politics, het gesprek tussen jongeren en raadsleden, zodat zij invloed kunnen uitoefenen op de politiek. En ik zal mij ook blijven inzetten aan de bereikbaarheid van onderwijs, geschikte woningen, werk, welzijn en voorzieningen zodat iedereen mee kan doen. De inwoners van Haarlemmermeer moeten zich thuis voelen in de polder.

Wanneer is jouw raadsperiode geslaagd?

Daar kan ik kort en krachtig over zijn: als de inwoners tevreden zijn over de inspanningen die ik heb gedaan. Ik zit niet voor eigen roem en eer in de raad. Dus ik ben tevreden als de mensen tevreden zijn!

Meer van John Jhinnoe