Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 november 2020

Houtrak Recreatiegebied Spaarnwoude

D66 stelt schriftelijke vragen over het parkgedeelte Houtrak van het Recreatiegebied Spaarnwoude.

Bij de vaststelling van de omgevingsverordening van de Provincie Noord-Holland op 22 oktober 2020 is het parkgedeelte Houtrak van het recreatiegebied Spaarnwoude – dat daar integraal onderdeel van uitmaakt – Ā uitgezonderd van de aanduiding Bijzonder Provinciaal Landschap ( BPL), terwijl de overige delen van het recreatiegebied wel de aanduiding BPL hebben gekregen.

Dat roept vragen op bij onze fractie, omdat wij vinden dat dit gedeelte ook zo’n aanduiding zou moeten hebben. We roepen het college dan ook op om in overleg met het recreatieschap en de provincie te gaan om het parkontwerp te waarborgen.