Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 november 2020

Een begroting zonder visie

Inzetten op duurzaam economisch herstel. Dat is wat D66 betreft een van de belangrijkste taken die we nu als gemeente hebben in deze corona crisis. Het vaststellen van een begroting waarin de gevolgen van de crisis niet zijn meegenomen maakt het vrij moeilijk voor de raad om te sturen.

We hadden graag een pakket aan concrete maatregelen gezien in deze programmabegroting. In plaats daarvan moeten we wachten tot de Voorjaarsnota van 2021 waarin verschillende scenario’s uitgwerkt worden voor Haarlemmermeer. We houden een vinger aan de pols met het corona dashboard waar momenteel aan gewerkt wordt. En als er aanleiding toe is zullen we in het voorjaar opnieuw vragen om met elkaar de plannen voor het komende jaar te bespreken en heroverwegen waar nodig.

De belangrijkste punten waar D66 aandacht voor heeft gevraagd:

  • Omscholing en het versterken van de arbeidsmarkt
  • Achterstanden in het onderwijs door corona
  • Oplopende tekorten in de zorg
  • Het afvalprobleem in Haarlemmermeer

Samen met GroenLinks hebben we een amendement ingediend op de Strategische Agenda van de Raad om begin 2021 met elkaar te praten over het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam. Dit voorstel is unaniem aangenomen.

Lees hier onze bijdrage.

Terugblik

Fractievoorzitter Gerdien Knikker over de behandeling van de begroting:

‘We investeren ons uit de crisis’ is het veel gehoorde mantra. Maar als wij vragen om een brede blik en investeringen die verder gaan dan woningbouw en infrastructuur blijkt dat de politieke keuzes van dit college niet verder gaan dan deze 2 onderwerpen. Een gemiste kans, want juist nu moeten we de energietransitie aangrijpen om investeringen naar voren te halen op het gebied van duurzaaheid. Dat schept werkgelegenheid, zoals we ook zien gebeuren in andere gemeenten. Duurzaam economisch herstel vergt echt meer visie dan we nu in deze begroting terug zien. ‘