Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 oktober 2020

Taalachterstanden tegengaan en de rol van de bibliotheek

Op woensdag 28 oktober heeft D66 schriftelijke vragen ingediend over het tegengaan van taalachterstanden en de rol van de Bibliotheek Haarlemmermeer.

Zo bestaat er het project BoekStart waarbij een coach met ouders van baby’s en dreumesen in de wachtkamer van een consultatiebureau  spreekt over het belang van taalontwikkeling bij heel jonge kinderen. Ouders krijgen voorlichting en adviezen zoals veel praten en voor te lezen. Het bezoek aan een bibliotheek wordt sterk gestimuleerd. Er zijn  daarvoor afspraken met het Centrum voor Jeugd en Gezin  over een roulatie in de wachtkamers van  de wijk Graan voor Visch in Hoofddorp, Rijsenhout en Zwanenburg.

Maar deze afspraken liggen door de coronacrisis al vanaf maart stil. De coaches komen niet meer in contact met de ouders. De fractie van D66 vindt dit een zorgelijke ontwikkeling.  De inzet van de coach is juist heel succesvol door de laagdrempelige benadering richting deze groep ouders. En er is op dit moment geen alternatief.

Leesoffensief en werkplekken

Daarnaast zijn er ook andere ontwikkelingen die ons zorgen baren.

Zo is het aantal bezoeken van ouders en kinderen door de coronacrisis significant omlaag gegaan, wat niet ten goede komt aan de leesvaardigheid. Ook is het studeren of werken in de bibliotheek sinds kort opnieuw niet meer mogelijk. Hierbij komen studenten en werknemers soms in de knel wanneer de thuissituatie thuiswerken niet toelaat.