Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 juli 2020

Aandacht voor misstanden in turnsport

De afgelopen dagen is er in de media veel aandacht voor misstanden in de turnsport. Door oud-trainers en turnsters wordt er opnieuw een boekje open gedaan over de grensoverschrijdende misstanden binnen de topsport wereld van het turnen. De landelijke politiek vraagt nu om actie.

Lokale zorgen

2 jaar geleden kregen wij signalen over het ongezonde sportklimaat bij turnvereniging SV Pax in Hoofddorp. We hoorden van bezorgde ouders diverse voorbeelden van misstanden die niet werden opgevolgd door adequate actie. Dit ondanks meldingen bij de vereniging en de turnbond.

Onze fractie heeft gesproken met het toenmalige bestuur van SV Pax en met diverse andere betrokkenen bij de vereniging.

In het voorjaar van 2019 hebben we als partij meerdere malen aan de bel getrokken bij het college om in Haarlemmermeer een veilig en gezond sportklimaat te waarborgen. We hebben een oproep gedaan om een onafhankelijk en anoniem meldpunt in het leven te roepen waar ouders, kinderen, trainers en andere betrokkenen van sportverenigingen terecht zouden kunnen om signalen van misstanden af te geven.

Dat meldpunt is er niet gekomen door gebrek aan draagvlak onder de sportverenigingen, en dat is jammer.

De misstanden in de topsport wereld van het turnen laten zien dat er echt nog heel veel moet gebeuren voordat we kunnen spreken over een veilig en gezond sportklimaat voor iedereen. De bal ligt nu bij de landelijke politiek, wij hopen dat hierdoor ook echt verandering tot stand kan komen.