Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 juli 2020

Hoe verder met het honbalcomplex?

Al jaren wordt er in de raad gesproken over de toekomst van het honkbalcomplex in Hoofddorp. Daarnaast houdt de financiering ook de gemoederen in Haarlemmermeer bezig omdat er veel geld in om gaat.

De gemeente heeft hier een prachtig complex gerealiseerd, maar al sinds het begin is het duidelijk dat voor Stichting ETO de exploitatie nooit rond zal komen door de wijze waarop de gemeente deze constructie heeft bedacht. Dat betekent dat we jaarlijks als gemeente subsidie moeten geven om tot een sluitende begroting te komen, maar ook dat we nu voor de keuze staan om te bepalen hoe, en of, we de komende jaren verder willen gaan met ETO en de exploitatie van het complex.

Toekomst voor de sport

D66 vindt het daarbij belangrijk dat de toekomst van de honk- en softbalspelers niet in het geding komt. Van onze jongste spelers tot de teams die uitkomen in de Hoofdklasse: Haarlemmermeer heeft Honkbal gekozen als breedtesport en kernsport.

Het is goed dat er nu een stuk ligt waarin de gemeenschappelijke doelen en belangen van ons als gemeente, Stichting ETO en de sport met elkaar verbonden zijn. Want er was vaak onduidelijkheid over wie waar verantwoordelijk voor is en aandacht voor de gezamenlijke belangen kwam daardoor niet altijd even goed uit de verf.

Want dat is natuurlijk ook wat we niet uit het oog moeten verliezen. Onze keuzes hebben een direct impact op de sport en de toekomstperspectieven voor de honk- en softballers van Pioniers.

Financiële risico’s beperken waar mogelijk

De doelstelling om de exploitatie sluitend te krijgen lijkt na het lezen van de stukken en de adviezen van KPMG en Pot Jonker nog steeds moeilijk en hangt van onzekere factoren aan elkaar. En is er ook nog geen duidelijk tijdspad uitgestippeld hoe we de ontwikkelingen monitoren en hoe we als raad qua voortgang een vinger aan de pols kunnen gaan houden.  Daar moeten we toch meer op sturen als raad met een jaarlijkse Voortgangsrapportage.

Versterking governance

De versterking van de governance en ontvlechting van besturen is wat ons betreft heel belangrijk en dient ook een uitgangspunt te zijn voor de toekomst. Want de belangen zijn groot, er staat veel op het spel. Bij zoveel geld en financiële risico’s moet er echt goed toezicht zijn. Een raad van commissarissen of raad van toezicht is dus noodzakelijk. Een duidelijke scheiding dus van besturen ETO/Pioniers en STH.

Daarnaast is er het voorstel om een eenmalige subsidie van 755 duizend euro te verlenen om de schuldenlast van ETO terug te brengen. Dat is heel veel geld. Het voordeel hiervan voor ETO is duidelijk natuurlijk, maar we blijven wel achter met de vraag wat we daar als gemeente dan precies voor terug krijgen. Want is er ook nagedacht om dan een stuk eigendom als gemeente over te nemen?

Blaashal biedt kansen

Dan de garantstelling rondom de blaashal. Vorig najaar heeft onze fractie hier al aandacht voor gevraagd bij de discussie over het sportbeleid van de gemeente. En ook in januari hebben we dat als mogelijke inkomstenbron genoemd. Inmiddels zijn we dus een jaar verder, en is er nu wel een mogelijkheid om hier als gemeente garant voor te staan. Dat juichen we dan ook zeker toe, omdat we denken dat hier ook de exploitatie door kan verbeteren en er meer leven kan komen in het terrein in Park21. Blijft wel onverlet dat dit natuurlijk ook al eerder gerealiseerd had kunnen worden als er vanuit de gemeente goed was meegedacht over het verbeteren van de exploitatie.

Multifunctioneel inzetten van het honkbalcomplex

En die verruiming van mogelijkheden en het inzetten van multifunctioneel gebruik van het complex hebben we ook al eerder besproken. Dat biedt perspectief voor de toekomst en kan ook de exploitatie versterken. Zeker als we ook kijken naar de ontwikkeling van Park 21.

Kortom, het voorgestelde scenario van doorgaan op deze wijze lijkt zo de begaanbare weg. Maar die weg is wel bezaaid met goede intenties en vooral nog heel veel onzekerheden en factoren.

In augustus zal de raad een keuze maken

De raad zal na het zomerreces verder vergaderen over dit onderwerp en een keuze maken voor 1 van de scenario’s.

Bekijk hier de bijdrage terug