Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 juni 2020

Voorjaarsrapportage 2020

Donderdag 18 juni was de gemeenteraad voor het eerst sinds 12 maart weer fysiek bij elkaar om de Voorjaarsrapportage te bespreken. Dit betekent dat we weer met wat meer optimisme naar de toekomst mogen kijken. De bijdrage van D66 voor de voorjaarsnota van 2020 (gesproken woord geldt) richt zich op drie pijlers:

  • Kansengelijkheid
  • Ruimte voor innovatie
  • Inzet op groene groei

Kansengelijkheid

In het kader van kansengelijkheid zou het mooi zijn als we in Haarlemmermeer volgende zomer een Campus van de grond kunnen krijgen. Waar scholen, instellingen voor kunst en cultuur en sport samen een invulling aan geven. Dat gaat achterstanden in het onderwijs tegen en zorgt ervoor dat onze jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Groene groei

We pleiten voor een spilfunctie van de gemeente om de kansen die de energietransitie biedt ook vol aan te grijpen. Dat maakt onze gemeente toekomstbestendig en zorgt voor werkgelegenheid.Bij inzet op groene groei sluit onze motie ”investeer in groen nu ook echt doen’  met Gezond Haarlemmermeer, ChristenUnie-SGP, GroenLinks, EEN Haarlemmermeer en Forza! aan.  Helaas bleek tijdens de stemmingen dat de coalitie partijen zich niet achter de motie van de voltallige oppositie konden scharen. Dat vinden we een gemiste kans, immers een duidelijk plan kern over waar we groen kunnen versterken en uitbreiden hebben we nu niet in Haarlemmermeer.

Ruimte voor innovatie

En bij ruimte voor innovatie is door ons de motie ”Benut de talenten van onze zzp’ers.” ingediend. Er zijn in Haarlemmermeer ruim 8000 zzp’ers en D66 verzoekt het college om als gemeente zzp’ers in te huren waar mogelijk om zo ook het extra werk van de gemeente door de corona crisis op te vangen zoals werkzaamheden in de openbare buitenruimte, inzet bij de GGD voor bron-en contactonderzoek etc. Ook kan het college in zetten op ander werk of bepaalde opdrachten naar voren halen. Laat de talenten van ZZP’ers niet onbenut.

Deze motie heeft het ook niet gehaald, alleen Forza! diende mede in. Het is jammer dat we hier geen meerderheid voor konden krijgen want we missen nu wel de handreiking in deze onzekere tijden naar juist deze creatieve sector. We zullen hier de komende tijd scherp op blijven.

Daarnaast  is ons amendement samen met GroenLinks aangenomen: Amendement dienstverlening bij Strategische Agenda van de Raad (SAR) . Dit amendement is een besluit om aan de SAR de visie op dienstverlening richting inwoners, ondernemers en organisaties toe te voegen. Goede dienstverlening vergt dat inwoners en ondernemers respectvol behandeld worden en dat er daadwerkelijk naar ze geluisterd wordt. Te vaak horen we nog van inwoners en ondernemers dat de communicatie te wensen overlaat of dat de gemeente met verschillende petten op lijkt te praten. Goed dat we hier met elkaar over in debat gaan.

Ook ons 2e amendement met GroenLinks is aangenomen over het sociaal plan. Daarmee willen we dat onze gemeente snel inspeelt op de veranderde arbeidsmarkt en in samenwerking met de regio kijkt naar alle mogelijkheden om mensen naar ander werk te begeleiden. Door de corona crisis is onze regio relatief harder geraakt doordat horeca, detailhandel, luchtvaart en uitzendbranche juist hier goed vertegenwoordigt zijn.