Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 juni 2020

Gerdien Knikker fractievoorzitter

Gerdien Knikker

Met ingang van 15 juni is Gerdien Knikker fractievoorzitter van D66 Haarlemmermeer.

Daarmee neemt ze het stokje over van Joost Koomen. “Met trots en een gerust hart draag ik het stokje over aan Gerdien. Dit is een mooi moment om ruimte te geven aan nieuw talent.”

Gerdien heeft er veel zin in “Ik ben heel blij met het vertrouwen dat ik van de fractie krijg om halverwege deze periode het stokje over te nemen. Ik wil graag het D66 gezicht naar buiten zijn en laten zien waar we als D66 voor staan.”

Verbinding, vernieuwing en vooruitgang

D66 wil werken aan oplossingen voor de uitdagingen van vandaag én morgen.

Maar dat kan de politiek niet alleen. Daar hebben we onze inwoners,  ondernemers, maatschappelijke organisaties en agrariërs ook bij nodig. Als partij zoeken we dus constant die verbinding op.

Gerdien “ik geloof sterk in de verbindende rol die we als D66 hebben, zowel binnen als zeker ook buiten het raadhuis Als partij zijn we een bruggenbouwer, een rol die ons goed past. Met een inzet op gelijke kansen, innovatie en slimme groene groei.”

We zetten ons in voor gelijke kansen

We hebben ruim 150.000 inwoners. En 130 verschillende nationaliteiten. Van onze kleinste kernen tot de meer verstedelijkte zoals Hoofddorp. Belangrijk is dat iedereen fijn kan wonen in onze gemeente en zich onderdeel voelt van Haarlemmermeer.

Mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. En de basis begint met het bieden van gelijke kansen. Aan onze kinderen in het onderwijs, aan nieuwkomers in onze gemeente, aan jongeren die starten op de arbeidsmarkt. We staan voor een inclusief Haarlemmermeer waar iedereen op zijn of haar manier een steentje aan kan bijdragen. Waar iedereen zijn talenten kan ontwikkelen. We moeten mensen niet bevragen op hun afkomst, maar juist op hun bijdrage voor de toekomst. Want dat verandert het gesprek dat je met elkaar hebt.

We staan voor innovatie en slimme groene groei

We zijn er voor onze ondernemers, van lokaal tot internationaal. We willen ruimte bieden aan bedrijven die willen innoveren door slimme maatregelen en een goede afstemming tussen ons onderwijs en het MKB. Zo jagen we vernieuwing aan.

In Haarlemmermeer spelen veel maatschappelijke uitdagingen, van klimaatverandering tot de toekomst van Schiphol. We willen hier over 50 jaar ook wonen met droge voeten. En de lusten en de lasten van Schiphol moeten we zorgvuldig afwegen. Daarom vinden we het belangrijk om juist hier ruimte te bieden aan ondernemers en innovatieve bedrijven om ons te helpen een groene groei als gemeente in te zetten.

Reactie bestuur

Afdelingsvoorzitter Gerard Jägers: “Het bestuur van D66 Haarlemmermeer is verheugd met deze goede ontwikkeling die zowel de continuïteit als de kwaliteit van D66 inbreng waarborgt. Joost heeft de afgelopen jaren uitstekend raadswerk gedaan gebaseerd op een stevige ervaring. In Gerdien hebben we alle vertrouwen dat zij ook de D66 fractie een duidelijk gezicht gaat geven. Dat vertrouwen baseren we ook op haar hoge ranking bij de verkiezing van het beste raadslid afgelopen jaar.”

Herverdeling taken

Joost Koomen gaat door als raadslid. De portefeuille onderwijs wordt overgenomen door Charlotte van der Meij zodat zij deze kan combineren met haar portefeuille Jeugd en Welzijn