Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 juni 2020

De rol van dorps-en wijkraden in Haarlemmermeer

raadhuis

We vinden het belangrijk dat we onze lokale democratie zoveel mogelijk versterken en vernieuwen waar nodig. Daarbij spelen de dorps- en wijkraden zeker een grote rol, maar ziet D66 ze ook als 1 van de spelers in het netwerk van onze lokale democratie.

Op donderdag 4 juni besprak de gemeenteraad het rapport van de Rekenkamercommissie dat onderzoek heeft gedaan naar de kwaliteit van de samenwerking tussen de gemeente en de 29 dorps-en wijkraden.

D66 ziet hierbij 3  belangrijke aandachtspunten:

Betrokkenheid, helderheid en toegankelijkheid

Ten opzichte van betrokkenheid zien wij hier een enorme uitdaging liggen. Besturen van de dorps-en wijkraden vinden zelf ook dat deze geen goede afspiegeling zijn van onze samenleving.

  • Geen jongeren,
  • Geen mensen met een migratie achtergrond,
  • Of werkende inwoners tot 50 jaar,

Dit probleem zien we natuurlijk ook allemaal. Het is lastig om mensen enthousiast te krijgen en te betrekken op vrijwillige basis. De mensen die hier dan wel tijd en energie in willen stoppen zijn dus vaak degene die dat ook kunnen omdat ze met pensioen zijn. Onze waardering gaat dan ook zeker naar hen uit.

Maar dit gebrek aan betrokkenheid is voor de legitimiteit van een dorps-en wijkraad wel een lastig knelpunt. Want vertegenwoordigen zij dan alle bewoners van het dorp of de wijk? En zijn de belangen die zij behartigen bij gesprekken met de gemeente dan ook representatief voor hun dorp of wijk?

De rol van de dorps-en wijkraden richt zich vooral op het verbinden, het behartigen van belangen of het signaleren van problemen in hun dorp of wijk. Daarmee zijn ze wat D66 betreft zeker een van de belangrijke spelers in het netwerk van onze lokale democratie. Maar zullen we er ook voor moeten zorgen dat we meer inwoners kunnen betrekken.

Helderheid

Het 2e punt is helderheid. Dorps-en wijkraden geven aan dat te vaak niet goed weten wat de gemeente nou precies van ze verwacht. En ze zijn daardoor ook nog (te) vaak teleurgesteld over de mate waarin de gemeente een terugkoppeling geeft over wat ze met een advies heeft gedaan. Het RKC rapport geeft aan dat enkele voorwaarden voor een goede samenwerking niet op orde zijn. En dat het begrip maatwerk wel erg abstract is. Daarom ook ons punt dat we met heldere voorwaarden moeten werken, zodat iedereen weet wat spelregels zijn en waarop we elkaar kunnen aanspreken. Snel en slagvaardig handelen voor kleine praktische punten, actieve communicatie en een belangrijke rol voor de gebiedsmanager die als schakel tussen gemeente en dorps- en wijkraden fungeert. Punten die wat ons betreft opgepakt kunnen worden door het college voor verdere uitwerking.

Toegankelijkheid – biedt ruimte voor co-creatie

En dan het 3e punt, toegankelijkheid. Daarmee wil D66 ook een voorschot nemen op het aandachtspunt van het RKC rapport dat het huidige beleid een doordachte overkoepelende visie mist op de lokale democratie en de participatieve democratie in het bijzonder. Want hier liggen zeker veel kansen. Ook om de rol van de dorps- en wijkraden als 1 van de belangrijke spelers beter te laten functioneren. En dan denken wij ook vooral aan meer aandacht en ruimte voor co-creatie. Daarmee bedoelen we dat we als gemeente gebieden kunnen aanwijzen waarin gaan experimenteren met nieuwe vormen waar inwoners, vertegenwoordigers van dorps-en wijkraden, ondernemers, ambtenaren en andere maatschappelijke organisaties met elkaar plannen gaan maken.

Laten we ook wat meer gaan pionieren, om zo ook nieuwe vormen van democratie in Haarlemmermeer te ontwikkelen. In Rotterdam is een prachtig voorbeeld hiervan met Mooi, Mooier Middelland. En wat je ziet is dat de plannen die hier worden gemaakt door co-creatie ook ervoor zorgen dat jongeren uit die wijk leerwerkplekken krijgen, mensen die nu nog aan de kant van samenleving staan aan het werk kunnen en dat het kansen biedt voor praktisch geschoolden. Zo draagt co creatie ook bij aan meer sociale cohesie.  En verken ook zeker de optie van digitale buurtplatforms om betrokkenheid te stimuleren waarbij ook de dorps-en wijkraden weer een verbindende rol kunnen spelen.

Niet alleen overleggen, ook kiezen voor direct stemmen

Niet alle inwoners staan de wachten op een informatiebijeenkomst of eindeloze overleggen. Soms wil je dus ook de mogelijkheid bieden dat mensen kunnen meedoen door simpelweg te stemmen. Ook dat is een vorm van participatieve democratie waar me ons meer op moeten gaan richten voor de langere termijn. Dorps- en wijkraden kunnen hier een belangrijke verbindende rol in spelen juist vanwege hun betrokkenheid en kennis van het dorp of de wijk.

Kortom, op korte termijn kunnen we samenwerking verbeteren door goede afspraken en duidelijke rol van de gebiedsmanager. Op de langere termijn vindt D66 het belangrijk dat we naar meer vormen van lokale participatie gaan kijken waarbij de dorps-en wijkraden zeker een rol spelen, maar waarbij alle inwoners en ondernemers beter betrokken worden.