Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 mei 2020

Het historische raadhuis

D66 stemt tegen nieuw gemeentehuis

Afgelopen donderdag stond op de agenda van de gemeenteraad besluitvorming over onder andere een nieuw gemeentehuis. Het huidige gemeentehuis is verouderd, lekt en gebruikt heel veel energie. Er is renovatie of nieuwbouw nodig. D66 heeft uiteindelijk tegen het voorstel gestemd. Overweging bestond uit twee zaken: Is dit door Corona wel het juiste moment? En zijn deze miljoenen kosten wel verantwoord? Echter doorslaggevend was dat het proces richting inwoners en raad niet zorgvuldig was. Ook is D66 onvoldoende overtuigd dat renovatie en behoud van het historische deel niet mogelijk is. Samen met Forza heeft D66 een amendement ingediend om het historische deel van het gemeentehuis niet te slopen. Er was flink wat steun, maar helaas net geen meerderheid. Het hele gemeentehuis gaat gesloopt worden, ook het historische deel wordt nieuw gebouwd.

Meer plannen en plannen

Vorige raadsperiode heeft de gemeenteraad al vaak over een nieuw raadhuis gesproken. Allerlei varianten en plannen zijn langsgelopen. Diverse doorrekeningen en kostenplaatjes. Er is veel geld gestoken in plannen maken. Uiteindelijk is vorige raadsperiode een besluit genomen. Echter, deze raadsperiode werd de gemeenteraad verrast door plots weer nieuwe plannen. Het kon een stuk goedkoper en het was ook niet meer het plan om een kantoor te huren, maar om het hele plan als gemeente zelf te ontwikkelen. D66 was daar altijd al voorstander van. Dus er leek sprake van verbetering van de plannen.

Historisch raadhuis

Een deel van het raadhuis is karakteristiek gebouwd. Je kunt het mooi vinden of niet, het is ieder geval een weergave van een tijdsbeeld. De grachten in Amsterdam vond men ooit niet mooi, en toch zijn we er nu heel blij mee. In het raadhuis zitten voor Haarlemmermeer symbolische kernmerken. Zo is de oude raadzaal verbonden met de drooglegging, het Cruquius gemaal met pilaren als de armen die het water wegpompen en de vloer is blauw als water en is op de hoogte het NAP. In Haarlemmermeer hebben we al zo weinig historische gebouwen. Een groep architecten heeft de raad van informatie voorzien dat het wel mogelijk was het raadhuis te renoveren i.p.v. te slopen. Dat is duurzamer en zou helemaal niet duurder hoeven zijn. Het college gaf echter in een korte reactie aan dat dit veel duurder zou zijn. Nader contact met de architecten en het antwoord van de wethouder heeft D66 niet overtuigd dat het niet mogelijk is om dit historische deel te behouden.

Amendement en nieuwbouw Historie

Een amendement van D66 samen met Forza om dit historische deel te behouden heeft het helaas niet gehaald. Daarmee wordt dit deel ook gesloopt, wordt een stukje historie vernietigd en komt er nieuwbouw. Wel is toegezegd dat ook in het nieuwe gebouw aandacht zal zijn voor de historie. Hoe dat vorm moet gaan krijgen is nog onbekend. Haarlemmermeer is weer een historische gebouw armer. D66 zal ieder geval zich blijven inzetten voor de historie en cultuur in Haarlemmermeer.