Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 mei 2020

Zonneakkers beleid bijgestuurd door raad

Het zonneakkers beleid van Haarlemmermeer wordt nu een slimme combinatie van het zonnecarré (rondom Schiphol) met een stuk zonnecorridor (langs rijkswegen). Een belangrijke aanpassing waarmee de raad donderdag 14 mei heeft ingestemd. Hierdoor is het beleid realistischer geworden om de doelstellingen te kunnen halen van de grote energie opgave waar we als gemeente voor staan.

Zonneakkers vormen namelijk een belangrijk onderdeel van de regionale energietransitie.

D66 is blij dat tijdens de raadsvergadering de raad in grote getale heeft ingestemd met een amendement van 8 partijen (VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks, CU-SGP, SRH, Gezond Haarlemmermeer)  om het zonneakkers beleid van Haarlemmermeer aan te passen.

D66 was tijdens de sessie al kritisch op het voorgelegde beleid, omdat alleen de keuze voor grootschalige zonneakkers bij Schiphol mogelijk onvoldoende haalbaar en realistisch zou zijn. Dat werd namelijk ook nog eens door Schiphol zelf bevestigd in een brief aan het college en de raad.

Een tweede punt van kritiek was dat het voorgelegde beleid ook geen ruimte meer zou bieden voor initiatiefnemers uit onze eigen gemeente en dat uit de verschillende bijeenkomsten toch zeker wel bleek dat er veel draagvlak was voor een combinatie van een zonnecarré bij Schiphol en een corridor, lang rijkswegen en spoorlijnen.

Gerdien Knikker: “Met dit amendement hebben we als raad laten zien dat we het belangrijk vinden om een realistisch beleid voor zonneakkers mogelijk te maken, dat recht doet aan de grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan en ook ruimte biedt voor initiatiefnemers.”

Amendement Zonneakkers versie definitief 13-05