Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 mei 2020

Kiezen voor een slim zonneakkers beleid

Een succesvol zonneakker beleid is één van de middelen om in deze energietransitie als gemeente te kunnen voorzien in een duurzame energievoorziening. D66 vindt dan ook dat we juist nu de slimme keuze moeten maken door een combinatie van een Zonnecarré gebied met een Zonnecorridor. Inzetten op clustering van grootschalige zonneakkers en multifunctioneel gebruik van gronden lang rijkswegen en spoorlijnen. Een beleid dat bovendien kan rekenen op draagvlak onder de inwoners en ruimte biedt aan onze agrarische ondernemers om ook in hun toekomst te voorzien..

Dit zonneakkers beleid wat nu voorligt laat dan ook nog wel wat te wensen over.  Wij zijn  teleurgesteld dat de uitkomsten van de bespreking  van de concept versie in september vorig, de bijdrages van de participanten tijdens de meedenksessies en ook adviezen vanuit het Ministerie van Economische Zaken hebben geleid tot dit  beperkte, starre en onvoldoende realistische beleid. Het gaat nu vooral om ruimtelijke inpassing.

Met 90% van de daken voorzien van zonnepanelen is er nog steeds de opgave om 1000 ha zonneakkers te realiseren in 2050 om aan onze eigen energiebehoefte te voldoen. Ga er maar aan staan, want alles onder die 90% op daken leidt automatisch tot meer vraag  aan de kant zonneakkers.

We kunnen het zonneakkers beleid op twee manieren aanvliegen: blíjven kijken naar wat niet kan, hindernissen blíjven oproepen. Of denken, zoals D66: juist hiér in Haarlemmermeer liggen kansen.

We hebben al eerder aangegeven dat wij een zonneakker beleid willen wat ruimte biedt, en functionaliteiten kan combineren. En/en dus. Een mengvorm van een corridor en een carré. Een ieder van ons heeft wensen maar daarnaast is er een keiharde opgave waar we aan moeten voldoen. En als we de doelstellingen niet halen als gemeente  is het Rijk straks gewoon bevoegd te gaan handelen om gebieden aan te gaan wijzen voor zonneakkers. Dat wil niemand.

In reactie op dit voorgenomen beleid laat Schiphol weten er enerzijds positief tegenover te staan, maar tegelijkertijd wijst ze ons als gemeente erop dat gronden in het carré in pachtersovereenkomsten met boeren zijn vastgelegd tot eind 2025, dat eigen plannen voor ontwikkeling niet ten koste mogen gaan van dit voorgenomen beleid. Kortom, met het carré zijn we er zo nog maar niet qua doelstellingen om voldoende ha zonneakkers te realiseren. En vinden wij het dus niet realistisch om enkel dit scenario als beleid te nemen.

D66 wil een beleid dat meer recht doet aan de ontwikkelingen in onze polder, waar ruimte in blijft zitten voor initiatiefnemers zodat het draagvlak ook gewaarborgd word. Het zonneakkers beleid kan dus ook een handreiking zijn naar onze agrarische ondernemers. De boeren worden  hier vaak gezien als beheerders van het landschap. Dankzij de agrarische gronden blijft onze polder open. Tegelijkertijd hebben boeren hebben ook een eigen toekomst om aan te denken. Al jarenlang is de trend dat de opbrengst van traditionele gewassen steeds meer onder druk is komen te staan. En dus pionieren ook de boeren in een zoektocht om hun bedrijf te versterken en financieel weerbaar te maken. Laten we dus ruimte geven aan de boeren en ondernemers om zo in hun voortbestaan te kunnen voorzien. En daarmee ook een oplossing te bieden voor de maatschappelijke vraagstukken zoals onze energievoorziening. Onze bijdrage tijdens de raadsvergadering is ook terug te kijken.