Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 april 2020

Onrust van lokale ondernemers en de rol van vastgoedeigenaren in Hoofddorp centrum

Op maandag 20 april 2020 heeft D66 schriftelijke vragen gesteld omtrent de onrust van lokale ondernemers en de rol van vastgoedeigenaren in Hoofddorp centrum naar aanleiding van een Facebookbericht van boekhandel Stevens.

Op vrijdag 3 april 2020 ontving de gemeenteraad een brief over de gevolgen van het Corona crisis voor de winkeliers in Hoofddorp centrum.

Als 1 van de belangrijkste punten die worden genoemd in deze brief is het uitblijven van een reactie vanuit de vastgoed kant op deze crisis en de (mogelijke) gevolgen voor de winkeliers. In de brief worden de reacties vanuit de vastgoed kant tot dan toe “summier, teleurstellend en niet toereikend genoemd”. Met een crisis in volle gang is elke dag van onzekerheid er 1 teveel voor ondernemers.

D66 heeft begrip voor het feit dat ook voor de vastgoed/verhuurders kant de crisis grote gevolgen met zich mee draagt. Net als voor iedere andere sector op dit moment. Ook voor onze lokale winkeliers die zich genoodzaakt hebben gezien hun winkel (tijdelijk) te sluiten dan wel nog open te houden voor een zeer beperkt winkelend publiek op dit moment. De crisis raakt ons allemaal.

Wat D66 betreft is het dus juist nu des te belangrijker dat we als gemeente hier een stevige regie rol op ons nemen waar dat kan.

Thema

Economie & Werk

Haarlemmermeer bouwt aan een inclusieve samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Het maakt D66 niet uit welke culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen iemand heeft. In een inclusieve samenleving krijgt iedereen op een gelijkwaardige manier de kans deel te nemen aan de maatschappij en worden mensen aangesproken op hun mogelijkheden in plaats van hun beperkingen.

Het unieke karakter van Haarlemmermeer biedt vele mogelijkheden voor economie en werkgelegenheid. Als gemeente moeten we gericht investeren in onze kernen en ondernemers de ruimte en mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen. D66 zet daarbij in op het internationale aantrekkelijke vestigingsklimaat, op innovatie en op duurzaamheid.

Lees meer