Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 april 2020

Spaarnwoude park 2040: veel kansen voor innovatie

D66 kan instemmen met zienswijze van de gemeente Haarlemmermeer op de concept visie van Spaarnwoude Park 2040.
We vinden het wel jammer dat de zienswijze van de gemeente Haarlemmermeer zo summier is. Wat ons betreft kan aan deze zienswijze ook worden toegevoegd dat deze visie vooral laat zien dat er veel kansen zijn voor innovatie de komende jaren.  Waarbij we aan de ene kant de natuur kunnen versterken, biodiversiteit kunnen vergroten. En aan de andere kant recreatie als inkomstenbron kunnen zien.

D66 vindt het belangrijk om aandacht te hebben voor deze precaire duurzame balans en onderschrijft het uitgangspunt van het recreatieschap dat alleen door een gezamenlijk commitment, met voldoende financiering voor onderhoud en investeringen, het Park tussen de Steden toekomst heeft.

Het is jammer dat er geen uitvoeringsprogramma is gekoppeld aan dit document. Daardoor hebben we nog geen globaal beeld op de beheerskosten en de eventuele gevolgen voor ons als gemeente. Belangrijk dat dit er dan ook snel komt. We maken al een financieel voorbehoud in de zienwijze, maar door deze coronacrisis neemt die onzekerheid alleen maar toe.

Voor D66 staat het in ieder geval vast dat het recreatieschap met deze visie voldoet aan de opdracht van de Rekenkamercommissie om te komen tot een goed uitgedachte visie met een goed participatieproces. We verwachten dan ook dat hier nog extra stappen worden gezet bij de verdere uitwerking van de programma’s, zodat een iedere belanghebbende kan meedenken.

Spaarnwoude Park wordt straks een gebied met goede verbindingen en wordt daardoor beter toegankelijk voor onze inwoners. Waarbij je verrast kunt worden door het afwisselende landschap en met een fietsbrug gemakkelijk van A naar B kunt gaan. Waarbij er activiteiten worden georganiseerd die ook een bijdrage leveren aan het en zichtbaar en beleefbaar maken van de rijke gebiedshistorie. Daar zit ook een mooie koppeling in met de visie op erfgoed en cultuur die we onlangs al in deze raad hebben vastgesteld. Betrokkenheid in de breedst mogelijke zin wordt het uitgangspunt om van dit prachtige gebied in onze metropool regio een succes te maken waar wij, onze kinderen en toekomstige generaties, kunnen genieten van natuur en recreatie.

Wij kijken dan ook uit naar een verdere uitwerking van deze plannen.