Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 april 2020

2e vragensessie Coronavirus

Donderdagavond 9 april was er weer een sessie waarin de gemeenteraad mondelinge vragen kon stellen over de huidige stand van zaken betreffende het coronavirus (Covid-19). D66 had meerdere vragen aan het college.

1. Een groot aantal ondernemers heeft een beroep gedaan op de Tozo, de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). De afhandelingsduur van deze aanvragen is slechts 4 weken. Kan het college inzicht geven in het aantal aanvragen? Zijn er al voorschotten verstrekt (zo nee waarom niet)? Is er voldoende afhandelingscapaciteit?

We waren niet de enige met vragen hierover en een soortgelijke vraag werd al eerder gesteld, dus hebben we deze vraag achterwege gelaten.

2. Opvang op scholen tijdens Pasen en de Meivakantie: Op dit moment wordt in diverse scholen opvang geboden aan kinderen van ouders in een vitaal beroep en/of aan kwetsbare kinderen. Verschillende schoolbesturen in het land hebben aangegeven deze opvang niet te bieden in de meivakantie, omdat de leerkrachten in deze periode ook vrij zijn. Weet het college hoe de schoolbesturen in Haarlemmermeer hier mee omgaan? Is de noodzakelijke opvang van deze kinderen ook in de meivakantie maar bijvoorbeeld ook met Pasen, Hemelvaart, Pinksteren etc. gegarandeerd?

Het college antwoorde dat er in totaal rond 200 kinderen en jongeren gebruik maken van opvang vanwege ouders met een vitaal beroep, of omdat het om kwetsbare kinderen gaat. De kinderopvang en scholen hebben nauwe samenwerking hierin. Voor de meivakantie is de verwachting dat 40 tot 50 kinderen gebruik moeten maken van die opvang in die periode. De kinderopvang gaat die opvang bieden, als het nodig is in samenwerking met leerkrachten.

Raadslid Charlotte van der Meij: ”We zijn net als de wethouder erg blij met de mededeling dat alle kinderen waar zorgen over zijn in beeld zijn en dat met alle kinderen en ouders contact is geweest.”

Elke donderdag vanaf 19.00 kun je meekijken met de vergadering of deze terugkijken. Via Ibabs kun je de agenda bekijken.

Gebruikersnaam: burger

Wachtwoord: burger