Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 maart 2020

Concept omgevingsvisie biedt nog geen stip op de horizon

rad van de leefomgeving

Iedere gemeente moet een omgevingsvisie ontwikkelen. Deze omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de leefomgeving. En gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

De gemeenteraad heeft op donderdag 5 maart de 70% concept visie van Haarlemmermeer besproken.

D66 vindt dat dit stuk nog te weinig een visie is van waar we als gemeente in de toekomst voor willen staan. We missen de stip aan de horizon en een goede door vertaling van de ambities die er zijn. Bekijk onze inbreng hier terug.

Aandachtspunten voor D66

  • Slim inzetten op de netwerkfunctie van Haarlemmermeer, zowel fysiek als digitaal
  • Meer aandacht voor biodiversiteit en natuurvriendelijk bouwen
  • Regionale samenwerking is noodzakelijk waarbij Haarlemmermeer een duidelijke strategische positie inneemt

Want ons betreft zetten we dus slim in op onze netwerkfunctie zowel fysiek als digitaal. Is het stimuleren van meer biodiversiteit en groen in onze buitengebieden en kernen een belangrijk voorwaarde. En positioneren we ons zelf als een belangrijke en strategische partner in de regio. Want  de unieke ligging van onze gemeente met een aantrekkelijke woonklimaat en polderlandschap  vraagt ook om goede regionale afspraken. De opgaven waar we voor staan houden niet op bij de Ringvaart.

Fysiek en digitaal knooppunt

In de visie hebben we het over ‘knooppunt georiënteerde ontwikkeling’  Inzetten dus op die gebieden waar een verstedelijking passend is zoals Hoofddorp waardoor afstand te voet en met de fiets de nieuwe norm wordt. Doortrekken van de Noord/Zuid lijn en mengfunctie van wonen en werken steeds meer integreren. Dat zorgt ook voor nieuwe ontmoetingen. En maakt het voor bedrijven ook aantrekkelijk om zich hier te blijven vestigen.

Aandacht voor groen en biodiversiteit

Tegelijkertijd vraagt deze ontwikkeling aan de ene kant natuurlijk ook aandacht voor het behoud van onze dorpse landschap. Waar natuurvriendelijk bouwen wat ons betreft ook een uitgangspunt moet zijn, groen dichtbij, meer diversiteit in beplanting van bomen en struiken. Dat daar kansen liggen om ambities samen te laten komen is wat D66 betreft overduidelijk. Nu moet er dan ook werk van gemaakt worden.

Regionale samenwerking

De regionale context komt nu maar liefst terug op pagina 127. Helemaal aan het einde dus. Terwijl wat ons betreft deze regionale context een cruciale pijler is voor de omgevingsvisie. We vinden de regionale context summier en zouden ervoor willen pleiten dat dit ook meer terugkomt bij de opgaven die er zijn.  D66 vindt dat er inderdaad zo snel mogelijk een verstedelijkingsagenda vanuit de MRA komen. Waar onze gemeente dan ook stevig kan inzetten op onze ambities en het behoud van de specifieke karaktertrekken van Haarlemmermeer waar we allemaal zo trots op zijn.

Kortom, de visie mag korter en bondiger om echt een visie document te worden. Met daarbij een goede door vertaling van onze ambities. Waar wil Haarlemmermeer staan over 20/30 jaar?

Ambities

Voor ons is de inzet op een nieuwe (digitale) economie dat kansen biedt voor inwoners en ondernemers, een verstedelijking waar mogelijk en behoud van dorpse polderlandschap. Meer aandacht voor groen dichtbij en stimulans van biodiversiteit, zodat de leefbaarheid in onze gemeente optimaal wordt gestimuleerd. En een sleutelrol van Haarlemmermeer binnen de regio en de opgaven waar we samen voor staan.