Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 januari 2020

Loden waterleidingen

Ondanks dat vanaf 1960 het gebruik van loden kraanleidingen in woningen en gebouwen verboden is, beschikken nog steeds veel gebouwen van vóór 1960 over loden waterleidingen.Uit het in november 2019 verschenen onderzoek van de Gezondheidsraad blijkt dat lage hoeveelheden lood schadelijk zijn voor specifieke groepen als zwangere vrouwen, jonge kinderen en zuigelingen die flesvoeding krijgen. Bij jonge kinderen kan langdurige blootstelling leiden tot een lager IQ en bij volwassen vergroot blootstelling het risico op hart- en vaataandoeningen en chronische nierziekte.
Verschillende gemeenten hebben al bekend gemaakt te gaan controleren op gemeentelijke gebouwen, waaronder scholen. D66 komt met schriftelijke vragen.

Thema

Wonen

D66 vindt het belangrijk dat er goed en duurzaam gewoond kan worden in Haarlemmermeer.

Goed en duurzaam wonen betekent voor ons voldoende en betaalbare woningen. Voor iedereen moet er een aantrekkelijke vestigingsplek zijn met een eigen identiteit en veel diversiteit. Een plek waar je je verbonden en geborgen voelt. Dit bepaalt voor een belangrijk deel het geluk van iedereen.

Een gemeente is meer dan de plek waar je woont, het is ook de plek waar je in de nabijheid van groen bent, sociale interactie hebt en van een goede infrastructuur gebruik maakt. De gemeente Haarlemmermeer is toekomstbestendig met een eigenzinnige identiteit die innovatief en duurzaam is. Dit al vanaf haar ontstaan. Het is een sterke pioniersidentiteit doorgebouwd op haar cultureel historische erfgoed.

De 3 woonpijlers van D66 zijn:
✓ Met duurzaam en groen bouwen creëer je waarde voor je inwoners;
✓ Meer huur en koopwoningen in het middensegment beschikbaar maken;
✓ Streven naar verdichting van de grotere kernen en behoud van het open landschap.

Lees meer