Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 22 december 2019

Woonbeleid Haarlemmermeer

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2019 stond het woonbeleidsprogramma Haarlemmermeer 2019-2025 centraal. Een belangrijk moment omdat we hier met elkaar de kaders voor de komende jaren vaststellen.

D66 heeft hierbij de aandacht gevestigd op 3 pijlers:

  • Goed dat er meer betaalbare huizen in het middensegment komen door het percentage van 40 naar 50% te verhogen
  • Belangrijk om innovatieve concepten zoals het Knarrehof, waar jong en oud samen wonen, meer ruimte te geven in Haarlemmermeer
  • Tiny Houses en circulaire bouw moeten we omarmen en als kansen zien

Op 9 januari 2020 wordt het raadsdebat over het woonbeleid vervolgt, omdat er tijdens de sessie op 19 december onvoldoende tijd was voor het inhoudelijke debat.