Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 november 2019

IHP: meer ambitie en lef

Gerdien Knikker

D66 is kritisch op het uitblijven van nieuwe ontwikkelingen rondom het Integraal Huisvesting Plan (IHP) van onze onderwijsvoorzieningen.

Bekijk hier de bijdrage van Gerdien Knikker terug.

Kritisch maar constructief. Zo is D66 deze raadsperiode begonnen. En dat is ook de lijn van vanavond.

Als ik het stuk en de bedoeling goed lees, is er eigenlijk weinig nieuws. En zijn de bedoelingen van het vorige college nog onverkort van kracht. Graag zou ik dit bevestigd zien en ik hoor ook graag of alle onderwijspartners nog steeds enthousiast aan boord zijn.

IHP als poldermodel

Het integraal huisvestingsplan is een prachtig voorbeeld van polderen in onze polder. Samen zijn we als gemeente met alle schoolbesturen op zoek gegaan naar de beste manier om de krachten en financiën gezamenlijk te bundelen voor de huisvesting van scholen. Het doel? Onze kinderen laten profiteren van de beste faciliteiten in optimaal en duurzaam gebouwde scholen.

We zijn goed in het polderen, maar een regierol hoort er binnen dit model ook bij. D66 kan zich niet aan het idee onttrekken dat de regierol van onze gemeente zich vooral uit in de vele overleggen. Waarbij het lijkt dat we niet (te veel) willen sturen. Bespeuren wij hier ‘sturingsschuwheid’ van het college op de uitvoering? Hoe actief pakken wij als gemeente de regierol in deze en vertalen we de wensen vanuit het IHP door in actief beleid?

Ambitie en verdere plannen

Want gebeurt er nu  allemaal? In 2017 de lijnen uitgezet, 2018 krijgen we een update en dat er nog wat meer tijd nodig is en nu eind 2019 een nota met dezelfde strekking. Die eerste twee stappen kunnen we nog volgen, maar wat is er in 2019 gebeurt en waar heeft u nog tijd voor nodig dat u in 2020 met een voorstel wil komen. Kunt u concreet aangeven wanneer wij dit stuk mogen verwachten? En kunt u concreet aangeven over welke punten u nog steeds geen duidelijkheid over heeft ?

Voorzitter, op pagina 2 lezen we dat u volgt wat er in de MRA gebeurt….kunt u aangeven welke ontwikkelingen dat zijn. Welke schoolgebouwprojecten u bekijkt en volgt. Graag wat voorbeelden.

Duurzaamheid indien zinvol?

U spreekt daarnaast over indien duurzaamheid zinvol is (pg 2) , kent u ook niet zinvolle duurzaamheid?  Wij zouden dan graag een paar voorbeelden van niet-zinvolle duurzaamheid willen horen.

En voorzitter, in het kader van slimme volger zijn. . Haarlemmermeer als gemeente en het onderwijsveld hebben veel lof gekregen om juist deze innovatieve stappen te nemen rondom de verkenning van door-decentralisatie  mogelijkheid en total cost of ownership.  Juist omdat het een manier is om samen stappen te maken die meer ruimte voor snelheid en ambitie geven en daardoor slim en minder verkwistend omgaan met gemeenschapsgeld.

Energie neutrale schoolgebouwen

We lezen dat het Total Cost of Ownership vooral bruikbaar is om de diep gekoesterde wens van energie neutrale schoolgebouwen te realiseren. Hoe valt dit het beste te rijmen met slim volgen? Gelukkig zien we met de Kameleon als living lab dat het ook anders kan. Door gewoon te beginnen. En constant nieuwe kennis te implementeren. Wij hopen dan ook dat het college deze koers blijft vasthouden bij alle volgende nieuwbouwprojecten. En dat we op dit vlak wel degelijk ambitie en lef kunnen tonen.

Kortom voorzitter, we zijn kritisch op een aantal ontwikkelingen waar volgens ons toch wat meer vaart en visie achter mag zitten en we horen daarom graag of de portefeuillehouder wat van onze zorgen kan wegnemen.