Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 8 november 2019

Sportvisie biedt weinig concrete houvast

voetbalveld

Op donderdag 7 november stond de sportvisie 2019-2029 centraal in het raadsdebat.

Wat D66 betreft een visie met vooral goede voornemens en te weinig concrete acties.

Wij vragen aandacht voor:

  • het binnenhalen van grootschalige (top) sport evenementen
  • Respect in de sport – iedereen moet zich welkom voelen
  • Regierol gemeente voor het clusteren van sport faciliteiten
  • Een veilig en gezond sportklimaat voor iedereen

Voortborduren op bestaand beleid

Na 6 jaar ligt er weer een nieuwe sport en beweegvisie voor, die toch eigenlijk
grotendeels voortborduurt op de koers van de afgelopen jaren. Een voorstel dat uitblinkt
in veel herhaling van stof.

We lezen vooral over goede voornemens van het college, maar wat D66 betreft nog te
weinig concrete acties. We gaan het topsport beleid evalueren, we gaan in gesprek met
nieuwe aanbieders, we gaan de verenigingsmonitor herhalen, we kunnen…. Dat roept bij
ons de vraag op: Waarom dan niet een integraal nieuwe sport en beweegvisie voorleggen
waarin juist ook deze concrete resultaten en plannen zijn opgenomen? Die vormen
tenslotte ook de basis voor de visie de komende 10 jaar.

De 4 genoemde pijlers lijken ons logisch, en goed dat we bij nieuwe woningbouw
ontwikkelingen zorgen voor een uitdagende beweegomgeving. Een trapveldje naast je
huis of sportpleintje in de buurt nodigt uit om buiten actief bezig te zijn. Want onze
jongeren zitten tegenwoordig maar al te graag binnen op de bank met hun telefoontjes of
games. En ook voor ouderen is het belangrijk dat er voldoende aanbod is om actief en
vitaal te blijven. En laten we als gemeente ook voldoende ruimte bieden voor topsport
talenten om topsport en onderwijs goed te combineren.

Een bruisende sport gemeente
D66 wil dat we een bruisende sport gemeente zijn. Laten we dan ook zorgen dat we we
grootschalige (top) sport evenementen binnen gaan halen. Dat is ook belangrijk voor ons
aantrekkelijke vestigingsklimaat. Wat ons betreft spreken we dus niet van ‘de kracht van
sport kan ingezet worden’, nee de kracht van sport wordt ingezet. Doen! Dus aan welke
evenementen denkt het college de komende jaren? Zijn we hier al mee bezig? En zo nee,
waarom dan nog niet? Hetzelfde geldt ook voor het verduurzamen van onze sport
accommodaties. Dat is niet een kwestie van we kunnen, maar wat ons betreft een
uitgangspunt. We vinden dat sport en duurzaamheid hand in hand moeten gaan. En dat
we als gemeente verenigingen ook moeten stimuleren om zoveel mogelijk te
verduurzamen.

Respect in de sport 
Wat D66 een vreemde constatering vindt is dat we in dit stuk met geen woord reppen
over respect in de sport. We hebben het over inclusief sporten en sociale
toegankelijkheid. Daar hoort wat ons betreft zeker ook respect bij. Want
sportverenigingen en sportvelden zijn nu juist de plekken waar dwarsdoorsneden van
onze samenleving elkaar ontmoeten en met elkaar plezier hebben.

Dat willen we ook bevorderen. In de sport zijn de regels voor iedereen gelijk. Toch voelt nog steeds niet
iedereen zich op zijn gemak op het sportveld, in de sportzaal of de kleedkamer. Iemands
afkomst of seksuele geaardheid mag nooit een drempel zijn om te gaan sporten. We willen
daarom dat alle sportverenigingen aandacht hebben voor dit onderwerp. En dat hierbij
ondersteuning verkregen wordt vanuit de gemeente.

Regierol gemeente bij clustering sport faciliteiten
En dan over de voorzieningen. Specifieke aandacht gaat uit naar binnensport omdat we
kwantitatief tegen onze grenzen aanlopen. Dat betekent dus ook een regierol voor de
gemeente om te faciliteren dat we voldoende mogelijkheden hebben voor binnensport.
Dit kan door samenwerking van sportverenigingen te stimuleren, en sport faciliteiten te
clusteren waar mogelijk. Als in de wintermaanden onze Honkbal stadion nagenoeg niet
wordt gebruikt en de hockey verenigingen zitten om ruimte verlegen zien we daar een
uitgelezen kans om als gemeente de beide partijen bij elkaar te brengen.

Veilig en gezond sportklimaat

Tenslotte voorzitter. We zijn trots op het sport klimaat en onze vele verenigingen zijn ook
het visitekaartje voor onze gemeente, zowel in de regio als ook daarbuiten. Het zal u dan
ook niet verbazen dat we dan juist ook hier bij het topsport beleid graag het uitgangspunt
willen hanteren en zien terug komen in de sportvisie dat we staan voor een veilig en
gezond sportklimaat voor iedereen.