Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 november 2019

Begrotingsraad

Joost Koomen

Tijdens de Begrotingsraad op donderdag 31 oktober stelde D66 de volgende thema’s centraal:

  • Winst uit je afval- geen verhoging van de afvalstoffenheffing
  • Kansen voor de circulaire economie
  • Investeer in onderwijs door actieplan lerarentekort
  • Aandacht voor veiligheid
  • Kosten abonnementstarief Wmo

Bekijk de bijdrage van Joost Koomen  of lees hieronder zijn verhaal (het gesproken woord geld).

Vorige was Beleidsarme begroting en mega saai. maar eigenlijk lijkt heel de afgelopen periode beleidsarm. Dit is mijn 3e termijn als raadslid en ik heb nog nooit zo rustig meegemaakt zo lang.Stilstand is achteruitgang dus wij willen beleidsrijke begroting. Onze gemeente samen vooruit helpen vraagt vooruitstrevende voorstellen, tempo en meer ambitie.

Ook deze begroting is niet echt spannend. Bedragen verschillen wel maar op zoek naar wat er nieuw is. De belangrijkste keuzes komen pas bij voorjaarsnota. Dan krijgen voor een pakket aan maatregelen om inkomsten te verhogen en uitgaven te verlagen. Zo worden zaken steeds maar vooruitgeschoven. SAR ook, weer doorschuiven. We zijn op reis maar onze bestemming schuift steeds een stukje op. Het is achter de volgende heuvel, nee toch de volgende, nee toch nog de volgende… Dat is frustrerend.

Afvalstoffenheffing

Wel zien we in deze begroting lastenverzwaring, een duur woord voor meer belasting betalen. Dat moet je alleen doen als het echt nodig is. We hebben ook goede traditie in Haarlemmermeer om die lasten laag te houden. Helaas zien we een 6% stijging voorgesteld voor de afvalstoffenheffing. 6% is echt heel fors. Stel eens voor dat je hypotheekrente plots 6% zou stijgen. Dan krijg je toch hartverlamming. Auw. En deze ontwikkeling zat er al lang aan te komen en was te voorzien en te voorkomen. Het heeft te maken met verhoging van de kosten voor restafval. De bedoeling is namelijk om restafval te verlagen door beter afval scheiden en in te zamelen en te hergebruiken. Daar loopt Haarlemmermeer achter en daar doen we onze inwoners dus geen plezier mee. Die draaien op voor de kosten, terwijl ze beste beter willen scheiden. Vorige periode met winst uit je afval, was succes. Nu dat allemaal overboord gooien en te kiezen voor de makkelijkste weg van gewoon 6% belasting erop gooien is te makkelijk en kunnen we niet maken naar onze inwoners. Dat is dus niet akkoord voor D66. Daarover zullen we motie indienen.

Coalitieakkoord zegt Haarlemmermeer mooier, sterker en krachtiger maken. Graag hoor ik de voorbeelden waar onze gemeente mooier is geworden. Want er is nauwelijks groen bijgekomen bijvoorbeeld,  het groenonderhoud blijft belabberd. Waar blijft vulling van Park 21, dat klimaatbos of Tiny forest in hoofddorp of nv centrum? Wij zien vooral nieuwe blokkendozen, tankstations en kale gebouwen verschijnen ten koste van groene polder. Dat kan mooier.

Aanpak lerarentekort

Een grote zorg die landelijk maar zeker ook in Haarlemmermeer is het lerarentekort. In antwoord op  vragen v D66 blijkt dat het lerarentekort verder is opgelopen (vooral primair onderwijs). Afgelopen zondag in Lubach werd op ludieke wijze het lerarentekort besproken en inmiddels zijn de t-shirts ‘” Ik ben geen TOPrioriteit” niet aan te slepen. Wij willen dat Haarlemmermeer investeert in goed

onderwijs en daarom dienen wij de motie “Aanpak lerarentekort” in, voor uitstekende leraren voor de klas, dat zorgt voor kansengelijkheid voor al onze kinderen. Laat het onderwijs de motor zijn van onze toekomst!

Investeer in onze circulaire economie

Haarlemmermeer heeft de afgelopen 8 jaar fors geïnvesteerd in de circulaire economie. We hebben in onze polder allerlei pilots zien ontstaan en binnen de Metropool Regio heeft onze gemeente een

belangrijke strategische positie ingenomen. Dit collega verwaarloost dat en het lijkt een papieren tijger geworden. Maar met aantrekkelijke vestigingslocaties creëren we innovatie en dat trekt investeerders naar onze gemeente. Ondernemers die we hard nodig hebben bij de energietransitie de komende jaren! Circulair heeft de toekomst dus laten we daar slim op inspelen.

Veiligheid

Veiligheid moet een sterk aandachtspunt blijven. Nu de High Impact Crimes aan het dalen zijn mag de aandacht niet verslappen en moet die daling doorzetten. En, wij zijn geen Amsterdam als het gaat om ondermijning, maar ook daar moeten we alert blijven en ons niet in slaap laten sussen.

Kosten in het sociaal domein

Het sociaal domein is voor nagenoeg iedere gemeente “ingewikkeld”. De kosten blijven stijgen,bijvoorbeeld door de enorme aanzuigende werking van het abonnementstarief in de Wmo. Veel mensen, die tot vorig jaar gerust zelf de huishoudelijke hulp betaalden, kloppen nu aan voor een hulp voor € 19,- per maand. Voor een dubbeltje op de eerste rang.

Die eerste rang is alleen voor sommige van onze inwoners wèl een financiële aderlating. Vandaar dat wij hiervoor de motie “De Wmo-club, dat abonnement mag wat kosten” in zullen dienen.

Economisch bestendig

Het is gelukkig niet alleen maar kommer en kwel. Er ligt weer een degelijke begroting met zelfs een overschot en stevige reserves. Dat geeft aan dat het economisch goed gaat. Dat is mooi. Zo kennen we Haarlemmermeer ook en dat maakt veel collega gemeentes jaloers op ons.

Laten we dat dan ook benutten door tempo te maken met goede investeringen, door onze leefomgeving te verbeteren met betere wegen, nieuwe bruggen over de ringvaart, nieuwe wijken beter ontsluiten, mooie woonwijken, met kleurrijk groen, top scholen en onderwijs en goede zorg voor onze inwoners.

Speerpunten

Kortom, niet meer doorschuiven maar ambitie en tempo, investeren in betere wegen, nieuwe bruggen over de ringvaart, WMO-abonnement mag wat kosten, mooie woonwijken, kleurrijk groen, Geen 6% belastingverhoging, meer goede leraren en top onderwijs, circulair is de toekomst, dat is de nieuwe economie.