Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 september 2019

Beleidskader Zonneakkers

In de raadsvergadering van donderdag 26 september is de beleidskader zonneakkers besproken. Dit beleidskader betreft specifiek ruimtelijk beleid voor zonneakkers dat op korte termijn moet worden toegepast.

D66 vindt een duurzame stabiele energievoorziening voor ons allemaal van belang. Haarlemmermeer was goed bezig met in 2017 bijna een verdubbeling van zonnepanelen ten opzichte van 2016 en initiatiefnemers zoals het lokale buurt initiatief Lisserbroek Samenmeer. Toch werd eind 2018 alles stop gezet in afwachting voor een specifiek beleid van zonneakkers. En nu, bijna een jaar later, praten we enkel nog over het concept. We moeten als gemeente dus zo snel mogelijk met duidelijke kaders komen.

D66 vindt vooral drie punten van belang:

  1. Zorg voor draagvlak: wanneer we omwonenden laten delen in de opbrengst of meedoen in het initiatief verkleint zorgt voor meer lokale betrokkenheid en verkleint het de bezwaren.
  2. Wees proactief: toon ambitie en kijk naar de langere termijn. We moeten inzetten op een slimme mix van energievoorzieningen.
  3. Zet in op clustering: clustering en multifunctioneel gebruik van grond voorkomt een hagelslag van zonneakkervelden door de gehele polder.

Zonneweides kunnen op deze manier bijdragen aan biodiversiteit als er een goede landschappelijke inpassing is van zonnepanelen, juiste plantensoorten en afgestemd maaibeleid.

Gerdien Knikker: ‘Qua scenario’s vindt D66 dat zonnecorridors of een zonnecarré het meest in de buurt komt van onze wensen en de opgave die voor ons ligt. Langs bestaande infrastructuur koppelen we zonneakkers aan geluidsopgaven. En bij de clustering van een zonnecarré hebben onze inwoners zo min mogelijk last omdat er relatief weinig mensen wonen. Daarnaast wordt het gebied minder aantrekkelijk voor ganzen, wat ook de vliegveiligheid ten goede komt. Het versterkt ook de landschappelijke identiteit, iets waar we in onze polder ook trots op zijn. ’

Wel moet de haalbaarheid hiervan verder verkend worden op het gebied van netverzwaring, grondeigendom en draagvlak.

Bekijk hier het fragment terug.