Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 21 juli 2019

Schiphol: vragen over verdwijnen meetpunten geluid

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces stelde fractievoorzitter Joost Koomen mondelinge vragen over het verdwijnen van meetpunten voor geluid van Schiphol.

Eind 2015 ging de gemeenteraad van de Gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude akkoord met de verlenging en aanschaf van 3 geluidsmeetpunten in de woonkernen
Spaarndam en Halfweg voor het meten van overlast van Schiphol.

Recent heeft ons vanuit de dorpsraad Spaarndam bericht bereikt dat deze meetpunten worden
stopgezet. Deze meetpunten geven al jaren waardevolle informatie over de impact van
vliegtuigen op deze omgeving.

1. Klopt het dat deze worden stopgezet terwijl juist nu de discussie verder op gang komt om meer overlast werkelijk te gaan meten in plaats van te berekenen. Juist nu er weer onverwacht over
verder groei van Schiphol wordt gesproken.
2. Wat is de reden?
3. Wat komt er voor in de de plaats?
4. Zijn Dorpsraad Spaarndam, Werkgroep Spaarndam Schiphol, ORS hierbij betrokken en zo
nee, waarom niet?

Bekijk de vragen hier terug.