Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 juni 2019

Ontwikkelingen Recreatieschap Spaarnwoude

spinnenbos

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 20 juni stonden de financiële ontwikkelingen en de visie van het recreatieschap Spaarnwoude centraal.

In 2017 was er veel kritiek door de Randstedelijke Rekenkamercommissie en de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Onze fractie was kritisch op de gebrekkige communicatie en de financiën van het Spaarnwoude gebied.

Gerdien Knikker: ” Ik ben blij met de modernisering van het recreatieschap en de wijze waarop de financiële structuur is hervormd. We zien dat er het afgelopen jaar hard is gewerkt door het dagelijks bestuur om het Recreatieschap weer vlot te trekken door de samenwerking op te zoeken en een inhaalslag op onderhoud en beheer uit te voeren.”

Met de grote woningbouwopgave in onze regio de komende jaren neemt ook de behoefte aan groen toe. Wandelen, sporten, een festival bezoeken of een wetenschapsles bijwonen op boerderij Zorgvrij. Wij vinden de toegevoegde waarde van het recreatieschap heel belangrijk voor al onze inwoners van jong tot oud.

We zien ontwikkelingen zoals de komst van het tweedaagse Keltfest in het recreatiegebied dan ook als een positieve: het geeft niet alleen een financiële impuls aan het recreatieschap maar versterkt ook de functie en aantrekkelijkheid van het recreatiegebied.

Het duurzaam behoud van groen en recreatie ontwikkelingen zijn wat ons betreft de belangrijkste punten voor de verdere uitwerking van de visie Spaarnwoude Park 2040 waar we dit jaar mee aan de slag gaan als raad.

Bekijk hier de bijdrage terug aan het debat