Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 juni 2019

Voortgang ontwikkelingen Badhoevedorp

Op 6 juni werd in de raad gesproken over de ontwikkelingen in Badhoevedorp aan de hand van de voortgangsrapportage 2018.

Het dorp is volop in beweging om de leefbaarheid en bereikbaarheid te verbeteren en toekomstbestendig te maken. Gerdien Knikker: “voor D66 is het belangrijk dat de ontwikkelingen in Badhoevedorp ten goede komen aan het wonen in een door inwoners zo gewenste groene en dorpse omgeving, waarbij bereikbaarheid zowel per auto, fiets als OV wordt verbeterd. En waarbij onze inwoners, ondernemers en organisaties goed worden betrokken bij de voor hen zo belangrijke veranderingen in het dorp. ”

3 aandachtspunten

We hebben aandacht gevraagd voor de bouwplannen in Quatrebras met betrekking tot het aardgasloos bouwen, de plannen rondom het deelgebied D en de nieuwe manieren van participatie die dit jaar zullen worden ingezet.

Met het verdwijnen van het tracé van de A9 krijgt Badhoevedorp een ander gezicht en wordt er koers gezet naar een broodnodige nieuwe inrichting van het dorp waarbij een groene en dorpse uitstraling het vertrekpunt vormen. Een mengfunctie van wonen, werken en recreëren wordt gestimuleerd en D66 kijkt uit naar de verdere ontwikkelingen de komende periode.

Bekijk hier de inbreng van D66 terug