Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 juni 2019

Vragen over Banenafspraak

Mensen op de werkvloer

Raadslid Charlotte van der Meij heeft schriftelijke vragen gesteld over de Banenafspraak van Haarlemmermeer binnen de Arbeidsregio Groot Amsterdam.

Het college heeft de raad onlangs geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam met onder andere betrekking tot de Banenafspraak.

Uit de in de brief opgenomen tabel staan wat D66 betreft zeer opvallende en eigenlijk alarmerende cijfers. Van alle partijen binnen de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam kent Haarlemmermeer veruit het hoogste aantal uitvallers na plaatsing bij een werkgever. Procentueel gezien kent Haarlemmermeer een uitval van 42%, daar waar de gemiddelde uitval voor de hele regio slechts 21% is.

Vergeleken met de overige partijen in het samenwerkingsverband AM Match, kent Haarlemmermeer een nog grotere mismatch, nu al die partijen onder of zelfs vèr onder het gemiddelde uitvalspercentage scoren. Amstelveen/Aalsmeer kent een uitvalspercentage van slechts 12,9%. Gezien de huidige economie wekken deze cijfers nog meer bevreemding.

SV banenafspraak