Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 maart 2019

Schriftelijke vragen over het sportklimaat SV Pax

Onze fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college naar aanleiding van berichtgeving in de landelijke media over een grootschalig onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag jegens turnsters bij SV Pax in Hoofddorp.

Onderzoek sportklimaat 

Vrijdag 8 maart was er in de landelijke media aandacht voor een
grootschalig en uniek onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag jegens
turnsters bij SV Pax. Een topsport vereniging in Haarlemmermeer waar we
als gemeente vorig jaar een subsidie van € 93.328,00 aan hebben verleend. ¹

Onze fractie heeft vorig jaar zomer signalen gekregen van ouders dat er
binnen SV Pax een ongezond topsportklimaat heerste waardoor ouders hun kinderen van de
sportclub hebben afgehaald. Na de zomer is er door het Instituut Sportrechtspraak een
uitgebreid onderzoek gestart waarvan afgelopen vrijdag via de media onderstaande
berichtgeving naar buiten kwam over het sportklimaat:

‘De situaties, waarbij (…) sprake is geweest van ongewenst c.q. grensoverschrijdend gedrag
hebben betrekking op het niet eerbiedigen van de persoonlijke levenssfeer van turnsters, de
wijze van bejegening door trainers, het handelen naar medisch protocol van Pax (…) en het
grensoverschrijdend gedrag door een voormalig trainer van SV Pax.’

D66 heeft onderstaande vragen gesteld:

1. Is het college bekend met de berichtgeving van afgelopen vrijdag 8 maart in de
landelijke media zoals de Volkskrant en het Algemeen Dagblad? ² en ³

2. Op welke wijze is de gemeente de afgelopen maanden op de hoogte gebracht van
het lopende onderzoek door SV PAX of KGNU? En in het verlengde daarvan, is de
gemeente op de hoogte gebracht van de uitkomsten van het onderzoek?

3. Kunnen de uitkomsten van het onderzoek ook aan de gemeenteraad worden
toegezonden?

Uit de berichtgeving in de media valt te lezen dat “Pax inmiddels nieuwe
vertrouwenspersonen heeft aangesteld en de trainers workshops geeft over het
creëren van een veilig sportklimaat. De grootste onrust binnen de club is voorbij, ook
door het vertrek van een trainer. ,,Voor SV Pax Haarlemmermeer staat een veilig en
pedagogisch sportklimaat voorop’ , laat de club weten.

4. Hoe kijkt het college aan tegen de bevindingen van het onderzoek?

5. Gaat de gemeente in gesprek met SV Pax over het onderzoek en de bevindingen?

6. Op welke wijze gaat het college ervoor zorgen dat het topsportklimaat in onze gemeente
garant staat voor een veilig en gezond topsportklimaat dat zorgt voor sociale samenhang en
bijdraagt aan het welbevinden van al onze inwoners?

 


 

1 https://haarlemmermeergemeente.nl/verleende-subsidies-2018
2 https://www.volkskrant.nl/sport/nieuwe-affaire-in-het-nederlandse-turnen-trainers-over-de-grens-bij-sv-pax~b01c7737/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

3 https://www.ad.nl/andere-sporten/kngu-scherpt-regels-aan-na-misstanden-bij-pax~a13b6924/