Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 24 september 2018

Vragen over de kunstgrasberg na uitzending van Zembla

Op 12 september 2018 toonde Zembla de documentaire ‘De Kunstgrasberg’. Deze documentaire toont misstanden met betrekking tot de recycling van kunstgrasvelden. Naar aanleiding van deze  schokkende documentaire stelde Pablo Meegdes namens D66 de volgende vragen aan het college.

De in de uitzending genoemde Nederlandse bedrijven die claimen kunstgras te recyclen, leverden de beloofde recycling-diensten niet, maar lieten verschillende gemeenten wel 10.000 tot 20.000 euro per kunstgrasveld betalen voor verwijdering en recycling. Een afvalverwerkingsbedrijf uit Barneveld is al een meer dan een jaar in overtreding zo blijkt uit de bezoekverslagen van de Omgevingsdienst. Die stelde vast dat er enkele miljoenen kilo’s vervuilde kunstgrasmatten “op niet vergunde plekken lagen”.

Dit zijn de vragen:
Vraag 1: Zijn er in  Haarlemmermeer afgeschreven kunstgrasmatten voor recycling aangeboden?
Vraag 2: Zo ja, bij welke sportclubs komen deze velden vandaan en om hoeveel velden gaat het in totaal?

Vraag 3: Zo ja, weet de gemeente wat er met de afgeschreven kunstgrasmatten is gebeurd? Zijn deze daadwerkelijk gerecycled of liggen deze ook opgeslagen bij een afvalverwerker?

Vraag 4 Heeft het college hiervoor contracten afgesloten met erkende kunstgrasrecyclingbedrijven? Zo ja, welke bedrijven zijn dit? Zijn ook de in de documentaire genoemde bedrijven gecontracteerd (Tuf, Vink, KSG)? Voor welk(e) bedrag(en) zijn deze bedrijven gecontracteerd?

Vraag 5  Hoeveel kunstgrasvelden zijn in de afgelopen 3 jaar afgevoerd en gerecycled door deze bedrijven?

Vraag 6  Zijn de verwijderde en ter recycling aangeboden kunstgrasmatten ook daadwerkelijk volgens de overeenkomsten verwerkt?
Vraag 7 Als blijkt dat de afvoer en verwerking van oude kunstgrasvelden niet volgens de overeenkomsten is gebeurd, is het college bereid het gecontracteerde bedrijf hiervoor aansprakelijk te stellen?

In de documentaire stelt Zembla dat er wereldwijd een groot gebrek is aan kunstgras recycle-capaciteit.

Vraag 8 Op welke manier gaat het college ervoor zorgen dat het huidige areaal kunstgras deugdelijk wordt verwijderd en gerecycled, wetende dat de daadwerkelijke recycle-capaciteit vrijwel nihil is?