Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 september 2018

Mysteryland: vragen over diefstallen telefoons,  geluidsoverlast en duurzaamheidsambities

Het jaarlijkse Mysteryland festival in Haarlemmermeer heeft weer vele nationale en internationale bezoekers getrokken die met plezier van dit dancefestival hebben genoten. Dit jaar was er helaas voor veel bezoekers wel alsnog een domper op de feestvreugde omdat hun telefoon werd gestolen.

Daarnaast zien we dat steeds meer bezoekers 3 of 4 dagen naar het festival gaan en al vanaf vrijdag verblijven op de camping tot zondag of maandag. Dit betekent dat deze bezoekers ook vermaakt worden met muziek op vrijdagavond en dat was in de omgeving van Mysteryland goed te horen dit jaar. Voorgaande jaren was de overlast op de vrijdag minder.

D66 vindt het Mysteryland festival een aanwinst in Haarlemmermeer, maar vindt ook dat er voldoende rekening moet worden gehouden met de omgeving.

Onze fractie heeft daarom de volgende vragen over het festival gesteld aan het college:

  • Wat is er gedaan om de geluidsoverlast voor de omgeving te minimaliseren op de vrijdag?
  • Is de vrijdag een extra dag geworden van het festival(met 17.500 bezoekers op de camping) en zo ja betekent dit dat de omgeving een extra dag overlast zal ervaren?
  • Waarom is er niet gekozen voor een feest in een geluidsdichte tent op de vrijdag?
  • Op Lowlands werden op de donderdag 20.000 koptelefoons uitgedeeld is dit een optie voor Mysteryland om de overlast tegen te gaan op de vrijdag?
  • Hoeveel klachten zijn er dit jaar uit Haarlemmermeer en omgeving binnen gekomen over het festival? En hoe verhoudt zicht dit tot voorgaande jaren?

Met name het grote aantal telefoondiefstallen viel op. Op de Facebook-pagina van Mysteryland wordt daarover door heel veel bezoekers geklaagd.

  • Hoeveel telefoons zijn er gestolen? Hoe vaak is hier aangifte van gedaan? En zijn de dader inmiddels op gepakt door de politie?
  • Welke taak heeft op de politie op het festivalterrein om het tegen gaan van diefstal?
  • En welke maatregelen vooraf zijn er genomen om dieven te weren van het festival en de camping?

De gemeente en Mysteryland maakten bekend  dat Mysteryland nog zeker de komende tien jaar te vinden is op het voormalig Floriadeterrein. Dit jaar werd al gebruik gemaakt van zonnestroom uit de omgeving.

  • Betekent dit extra investeringen in het terrein op het gebied van duurzaamheid? Zal volgende jaren extra groene stroom uit Haarlemmermeer worden gebruikt?
  • Betekent dit dat Mysteryland de komende 10 jaar niet zal verhuizen naar het beoogde festivalterrein in park 21?