Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 maart 2018

Nieuwe groene woonwijk bij Cruquius: plan Wickevoort

Prachtig groen plan, en het Cruquius gemaal behoudt dankzij D66 motie zijn glorie.

Op papier is het een prachtig plan. We willen meer woningen en, we krijgen meer woningen. Er zijn circa 800, maximaal 1000 nieuwe woningen gepland. Er zouden echter ook woningen of een weg vlakbij het museum/gemaal de Cruquius kunnen komen. D66 vindt dit gebouw van grote historische waarde voor onze polder en ons landschap. Daarom heeft D66 de motie gemaal Cruquis in volle glorie ” ingediend die unaniem is aangenomen in de raad. Daarmee is er een extra waarborg dat het gemaal ook in de toekomst zijn glorie behoudt.

In het plan gaat het om groen wonen, met een Bosrand en een Ecologische zone. Een “ontspannen profiel met veel ruimte voor groen”. Bestaande bomen blijven behouden. Een “duurzaam Eigentijds landgoed met statige lanen en paden”. Het worden woningen zonder gasaansluiting (gasloos) en energie neutraal. Wie wil dat nou allemaal niet? Daar is D66 allemaal erg positief over. Duurzaamheid is in dit plan ook geen loze term, er ligt een duidelijk uitgewerkte visie onder.

Zorgen over verkeer
De wethouder zei over verkeer “het ken net”. Is dat op zijn Noord-Hollands of op zijn Fries? Namelijk ken net wel of ken het niet? Die vraag was D66 nog niet gerust op. Er wordt verwezen naar onderzoeken maar D66 was niet direct overtuigd. De N201 is nu al erg druk en aan de overkant komen ook circa 1200 woningen en ook Heemstede is flink aan het bouwen. Zeker de Spieringweg is niet geschikt voor veel verkeer. Echter we willen meer woningen, als het ergens kan dan is het wel op een plek met een goede N-weg en ook nog een goede OV-verbinding. En die liggen hier.

Er was echter discussie over de verouderde cijfers in een deel van het onderzoek. Ook kwam de wethouder uit Heemstede inspreken met zorgen over het nu al drukke verkeer. Ook veel inwoners aan de Spieringweg hebben grote zorgen. Daarom heeft D66 samen met het CDA de motie ‘eerst bewegen dan wickevoort  ingediend die unaniem is aangenomen. Deze motie zorgt ervoor dat er een nieuw en beter onderzoek wordt uitgevoerd met actuele cijfers. Mocht blijken dat het toch (net)niet past. Dan komen er meer verkeersmaatregelen. Deze oplossing moet veel omwonenden tegemoet komen die zich grote zorgen maken over het toekomstige verkeer door alle extra woningen.

Fietspad van Cruquius naar Vijfhuizen
D66 is voorstander van goede fietsverbindingen. We zouden dan ook graag zien dat er (liefst een vrijliggend) fietspad komt van Cruquius naar Vijfhuizen. We hebben daarom mede met Groenlinks de motie fietspad bij raadsvoorstel wickevoort  ingediend die gaat onderzoeken om dat fietspad mogelijk te maken. Ook deze motie heeft het unaniem gehaald.

Inspraak bewoners vindt alsnog gehoor met hulp D66
De week voorafgaand aan behandeling van het plan stond ik nog in de huiskamer van een van de omwonenden aan de dijk, met een groep inwoners. Die waren diep teleurgesteld in de participatie: “Na al onze tijd en inspanning is er niets mee gebeurd verzuchtten zij”. Dit waren geen onredelijke mensen, ze zijn niet tegen de bouw. Het ging hun ook niet om hun gelijk halen. Wat ze vroegen leek ook prima te kunnen. Namelijk verschuiving van een hoger gebouw in het plan, het gebouw de Orangerie. Zij zouden in de toekomst op dit nieuwe gebouw gaan uitkijken.

Daar is dus echt weer iets grondig misgegaan in de participatie. D66 heeft daarom een amendement ingediend amendement wickevoort – orangerie wat unaniem is aangenomen. Daardoor wordt het gebouw opgeschoven en komt en er ook een stuk parkeerplaatsen en groen tussen huidige bewoners en het nieuwe gebouw. Daarmee vindt de inspraak van deze groep bewoners alsnog gehoor en zo blijft het voor huidige en toekomstige inwoners goed wonen in Haarlemmermeer!