Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Haarlemmermeer

Gelijke kansen, groene groei en ruimte voor innovatie

Zorgen om de oplopende tekorten

Bij de najaarsrapportage heeft D66 haar zorgen geuit over de oplopende tekorten in de gemeente. Veel projecten zijn dit jaar niet uitgevoerd, maar worden doorgeschoven naar 2021. De ambtelijke capaciteit piept en kraakt, waardoor er veel extra kosten worden gemaakt voor externe inhuur.