Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Haarlemmermeer

Laat iedereen vrij, maar niemand vallen

Onze motie is aangenomen!

Op donderdag 9 december heeft de gemeenteraad de motie Aanwijzen zoekgebieden herbestemmen aangenomen. Deze motie verzoekt het college om met een lijst te komen welke percelen binnen 5 gebieden zich het beste lenen om herbestemd te worden tot wonen.